Welkom op Samen Lingewaard

Cultureel Centrum De Assenburg

Bemmel verandert, het dorp vergrijst en er is steeds meer behoefte aan elkaar ontmoeten. Dat betekent ook dat maatschappelijke accommodaties veranderen. Daarom heeft gemeente Lingewaard in de contourennota Accommodatie- en vastgoedbeleid, vastgelegd waar dit soort gebouwen aan moeten voldoen. We zien al projecten in verschillende kernen en nu is Bemmel aan de beurt! 

Een kans

Na de zomer van 2024 gaat Lingewaard aan de slag met het Accommodatieplan Bemmel. Er is echter nu al een kans ontstaan. In het centrum van Bemmel zien we veel lege panden en winkels. Waaronder het winkelcentrum De Assenburg, dat na vertrek van de Coop in 2022 grotendeels verlaten is. Gemeente Lingewaard wil samen met de stichtingen, verenigingen en inwoners De Assenburg nieuw leven in blazen door hier een bruisend cultureel centrum van te maken. Dit sluit aan bij het beleid* van de gemeente om te werken aan een aantrekkelijk en compact centrum

Wat betekent dit?

Dit zou betekenen dat huidige maatschappelijke en culturele organisaties verhuizen naar De Assenburg en wellicht andere gebouwen van de gemeente. Het gaat om de activiteiten van De Bibliotheek, Cultureel Centrum De Kinkel en Stichting Welzijn Lingewaard (SWL). Het cultureel centrum biedt de kans om meer samen te werken voor stichtingen en verenigingen op een zichtbare en toegankelijke plek in het dorp. Zo kunnen ze bijvoorbeeld wellicht samen vrijwilligers inzetten, samen initiatieven opzetten en veel meer aan inwoners laten zien wat ze doen. De gemeente verwacht dat dit meer mensen naar de activiteiten trekt. Ook draagt het cultureel centrum bij aan een compacter en aantrekkelijker centrum. 

In gesprek

De gemeente is in januari en februari gestart met de eerste gesprekken met betrokkenen. Er zullen meer gesprekken en bijeenkomsten volgen, natuurlijk ook met inwoners: uiteindelijk is het cultureel centrum voor hen. Ook is er een kerngroep opgericht met De bibliotheek, De Kinkel, SWL, centrummanagement en Clink! (beheerder). Hen wordt regelmatig advies gevraagd en zij gaan actief meedenken over het cultureel centrum. Wij vinden het belangrijk dat de mensen in onze gemeente die mee willen praten over het cultureel centrum ook die mogelijkheid krijgen. 

Onderzoek 

Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om het winkelcentrum om te bouwen tot cultureel centrum. De gesprekken en bijeenkomsten maken deel uit van het volgende deel van het onderzoek. In deze fase wordt gekeken hoe personen het cultureel centrum voor zich zien en wat voor wensen ze hebben. Ook wordt het plan financieel helemaal doorgerekend. 

Besluit 

Er is nog geen besluit genomen. Dit wordt op basis van de resultaten van de onderzoeken gedaan. De verwachting is dat de gemeente voor de zomer van 2024 een definitief besluit neemt over een cultureel centrum in De Assenburg. 

* Zoals te lezen in: Notitie “Versterken compacte en aantrekkelijke centra in Lingewaard”  
 

Cookie-instellingen